Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu centrummebli.com.pl jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Pietras Renata z siedzibą w Siemianice, ul. Kościelna 7/7 63-645 Łęka Opatowska wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 6191742364 
 2. Inspektorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Pietras Renata z którym można się skontaktować:

drogą e-mail –  kontakt@centrummebli.com.pl

pisemnie – Siemianice, ul. Kościelna 7/7 63-645 Łęka Opatowska

 1. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy elektronicznych Serwisu są przetwarzane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu:
 • Opisanych w Regulaminie,
 • Prowadzenia ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej,
 • Kontaktu z Klientem w celu zebrania opinii o świadczonych usługach,
 • Prowadzenia i analizy danych statystycznych,
 • Prowadzenia i archiwizowania dokumentacji medycznej,
 • Reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 1. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne.
 2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody, a po jej cofnięciu wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych. 
 3. Odbiorcami danych osobowych będą:
 • Pracownicy administracyjni,
 • Firmy księgowe,
 • Dostawcy systemu płatności on-line,
 • Dostawcy usług i systemów IT.
 1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem..
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli ma podstawy sądzić, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z rozporządzeniem RODO. Skargę należy wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach dopasowania komunikatów reklamowych i propozycji handlowych, konsekwencją takiego przetwarzania będzie zmniejszenie liczby komunikatów i ich lepsze dopasowanie do potrzeb Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. W przypadku przekazania danych poza Unię Europejską, Administrator zapewnia należyte zabezpieczenie danych osobowych, a także zapewnia możliwość realizacji prawa do uzyskania kopii danych lub informacji o miejscu udostępnienia danych, w szczególności poprzez podpisanie stosownych umów.
 5. Administrator chroni dane poprzez:
 • Kontrolę dostępu do danych pracownikom administratora.
 • Regularne szyfrowanie danych.